Kvinnorna tar över tekniken i Indien

På landsbygden i Indien är det få kvinnor som haft tillgång till internet och teknik. Fram tills nu. En kampanj för att lära befolkningen på landsbygden hur de kan använda internet för att få information har lanserats och nått ut till över en miljon kvinnor.

Kampanjen ”Helping Women Get Online” lanserades av Google India och Tata Trust i Maj. Målet är att göra internet mer tillgängligt för kvinnor ute på den indiska landsbygden. Kvinnor har tidigare nekats att använda internet och olika teknik på grund av den väldigt konservativa kulturen som finns på framför allt landsbygden. Kampanjen har dock lyckats nå ut till över en miljon kvinnor som har fått större tillgång till internet, enligt Sapna Chadha som är marknadsföringschef på Google India.

Sheetal Bootoli är 32 år och en av de kvinnor som genom kampanjen lär ut till andra kvinnor hur de kan använda internet. Sheetal bor i byn Bootoli, som ligger i nordöstra Indien. Hon cyklar runt på hennes specialbyggda cykel som har två smartphones och två surfplattor med internet. Sheetal visar både kvinnor och män hur tekniken ska användas.

”Min man fick precis en smartphone och nu är det jag som lär honom hur man mejlar och laddar ner WhatsApp”, säger Sheetal.

Sheetal har genom Google fått både tekniken och kunskapen att kunna hjälpa andra kvinnor. Ett av syftena med kampanjen är att kvinnor på sikt ska kunna arbeta och försörja sig på att utbilda andra i hur internet och olika tekniska medel kan användas.

Mamta Jatva, 28 år, hjälper kvinnorna i en by nära Ghatgaon i östra Indien. Mamta visar hur internet kan användas till att få information om till exempel beslut från regeringen och även om olika hälsovårdstips både för djur och människor.

Till en början när kampanjen kom var det många män som var skeptiska. Detta har dock förändrats. Med kampanjen vill man visa på att internet behövs och att det lönar sig för familjen när kvinnorna också kan och får använda sig av tekniken.

Källor: https://www.theguardian.com/global-development/2016/dec/05/india-women-mobile-internet-scheme-rural-digital-literacy

 

Lisa Selander