Föroreningsnivå i Peking är kritisk (VIDEO)

Bild: Program Photos

Myndigheter går nu ut och ber de drygt 19 miljoner invånare som just nu bor i Beijing att stanna inomhus då föroreningsnivån nått extrema höjder.

Man tror att majoriteten av föroreningen kommer från kolverken i Kina, och anledningen till att det stiger just nu är för att vintern närmar sig och fler hus behöver värme, därav kör kolverken sin verksamhet på högre varv.

Den rekommenderade nivån av PM2.5 (Luftburna partiklar) är 25 mikrogram per kubikmeter, för att det skall räknas som ofarligt för en människa. För några veckor sedan mättes stadens PM2.5 till 1157 mikrogram per kubikmeter. Detta innebar en sikt på cirka 100 meter, mitt på klara dagen, på grund av dimman av föroreningar som ligger över staden.

Nedan ser ni ett videoklipp filmat från våning nummer tolv, ut över staden. Ett ganska tydligt exempel på hur föroreningen bokstavligt talat kväver staden.

Källa: theguardian, aqicn(realtime air quality index), Chinese Ministry of Environmental Protection, China Xinhua News (video)